VD har ordet

2017 blir ett spännande år för Playhippo! Under slutet av 2016 förvärvades Future Gaming Group vilket medförde nya långsiktga huvudägare i New Equity Venture och jag som tillträdande VD kunde tillsammans med styrelsen ta fram en ny strategi för bolagets framtid.

På operatörssidan (casino & bingo) har vi fortfarande stor, outnyttjad potential i alla våra varumärken och genom ökade marknadsföringsåtgärder och affiliatesamarbeten kommer bolaget att öka kundantal och spelvolymer. Vi har också tekniska möjligheter, att förädla den mobila spelupplevelsen är ett fokusområde bolaget prioriterar högt samt att förenkla bonussystem för spelarna.

I styrelsens nya strategi finns det också ett tydligt mål om att bolaget ska göra förvärv under året. Bolaget ska i den processen inte begränsa sig till endast speloperatörer eller affiiliates, utan ha ett öppet sinne för olika branscher och affärsmodeller där vi känner att vi kan uträtta stora saker framöver.

2017 blir också året då Playhippo utökar sin verksamhet genom att starta med prestationsbaserad marknadsföring, kanske mer känt som affiliatemarknadsföring. Bolaget har redan lanserat sina första affiliatesidor och kommer att fortsätta att släppa nya, egenproducerade affiliatevarumärken under året. Jag ser detta som en mycket intressant utveckling där vi kan utnyttja den spetskompetens som finns i bolaget inom digital marknadsföring och skapa ett mycket lönsamt nytt ben i bolaget.

Sammantaget känner jag, huvudägarna och styrelsen att Playhippo har enorm potential och vi ser tillsammans fram mot resan vi nu inleder med övertygelsen om att vi kommer skapa stort värde för aktieägarna framöver. Med stor tillförsikt välkomnar jag alla aktieägare att följa med på resan!

Björn Mannerqvist – VD

Mars 2017