Pressmeddelanden

Du kan enkelt prenumerera på PlayHippos pressmeddelanden via Epost. Gå in på PlayHippos nyhetssida på Aktietorget.se eller klicka här för att anmäla dig direkt.

Aktietorgets senaste nyheter

Aktietorgets RSS feed. De 20 senaste nyheterna

<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-07-19, 15:46
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-07-18, 13:07
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-05-31, 16:56
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-05-29, 12:58
<p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-05-24, 12:35
<p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-05-15, 17:05
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-05-08, 11:47
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-05-05, 09:52
<p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-04-27, 14:14
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-04-27, 10:09
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-04-19, 12:41
<p style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-04-05, 14:37
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: 10pt;"><strong>Playhippo AB tillförs ca 7,5 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen med företrädesrätt för bolagets aktieägare avslutades den 7 mars 2017. Totalt tecknades 100,46 procent av de nyemitterade aktierna med eller utan stöd av företrädesrätt. Playhippo AB kommer därmed att tillföras 7,5 MSEK före emissionskostnader.</strong></span></p>
Publicerad: 2017-03-09, 16:41
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-03-06, 12:56
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-02-28, 11:40
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-02-17, 16:10
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-02-17, 09:32
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-02-07, 13:51
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-01-26, 15:08
<p style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><span style="font-size: ;font-family: ;"><strong></strong></span></p>
Publicerad: 2017-01-24, 16:38